Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van De Natuurlijke Ouder Academy zijn hieronder te downloaden als .pdf bestand. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van www.denatuurlijkeouder.nl en academy.denatuurlijkeouder.nl